Вивчення освітнього компоненту «Моніторинг якості дошкільної освіти» успішно завершено

Відбулося підсумкове заняття дисципліни «Моніторинг якості дошкільної освіти» (викладач Н. Вахняк) здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта, на якому студенти вдало впоралися як теоретичними, так і практичними завданнями. Зокрема, приймали активну участь у захисті презентацій, дискусій, «мозковому штурмі» відповідно до змісту освітнього компоненту.

Дієвим на семінарському занятті виявився метод інтерв’ю, у ході якого здобувачі освіти розкрили сутність ключових понять «якість освіти», «якість дошкільної освіти», «моніторинг якості дошкільної освіти», «педагогічний моніторинг» та їх значимість, встановили ключові показники якості дошкільної освіти в розрізі щоденної діяльності дітей, з’ясували етапи й види моніторингу, чинники та шляхи забезпечення якості сучасної дошкільної освіти.

Використання інтерактивних технологій, віртуальних Jamboard й Padlet онлайн-дошок, WordArt (створення хмаринки слів) дозволили зробити освітній процес більш цікавим та ефективним під час розв’язання практичних завдань.

Здійснена здобувачами освіти демонстрація творчих домашніх завдань, слугувала не тільки формуванню індивідуальної траєкторії вирішення окресленої проблеми, а й активній взаємодії усіх суб’єктів освітнього процесу, їх особистісному прояву. Студенти показали високий і достатній рівень засвоєння загальних і професійних компетентностей з означеного освітнього компоненту.

Проведена на семінарському занятті рефлексія дала можливість студентам виявити власну позицію, думку, враження та погляди щодо проведення в сучасних закладах освіти якісного моніторингу дошкільної освіти.

За матеріалами кафедри дошкільної освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print