Засідання наукової студентської секції «Мовні одиниці в українському дискурсі»

16 травня 2023 р. при кафедрі української мови та славістики відбулося засідання наукової студентської секції «Мовні одиниці в українському дискурсі» Внутрівузівської наукової конференції у межах Днів науки в Бердянському державному педагогічному університеті.

У роботі взяли участь здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитації. Їхні наукові доповіді присвячувалися одному з актуальних напрямів сучасної лінгвістичної науки – дискурсологічній парадигмі
Зокрема, здобувачі вищої освіти проаналізували одиниці різних мовних рівнів, схарактеризували їхні особливості вживання в різних типах українського дискурсу (художній, публіцистичний, епістолярний, педагогічний), виділили специфічні риси кожного з них.

Вони показали уміння застосовувати методи та методики лінгвістичного аналізу, володіння нормами наукового мовлення, дотримання вимог до наукового тексту, зацікавленість науковою проблематикою.

Кандидат філологічних наук, доцент О. А. Крижко


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print