Зустріч робочої групи ОПП “Середня освіта (музичне мистецтво)” зі здобувачами 1 курсу другого (магістерського) рівня з питань моніторингу і періодичного перегляду освітньої програми

24 листопада 2023 року відбулася зустріч робочої групи ОПП “Середня освіта (музичне мистецтво)” зі здобувачами 1 курсу другого (магістерського) рівня з питань моніторингу і періодичного перегляду освітньої програми.

Серед студентів було проведено анкетування з метою вдосконалення освітньої програми шляхом обговорення результатів анкетування, а саме отримання зауважень, пропозицій та виявлення недоліків в ОП у процесі її реалізації. Результати анкетування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти гарантка освітньої програми доцентка Анетта Омельченко представила у вигляді презентації.

Слід зауважити, що більшість здобувачів відмітили, що дана освітня програма є цікавою і конкурентоспроможною. Студенти зазначили, що сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових забезпечують конкурентоспроможність ОП. Позитивно відмітили в змісті ОП формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів не тільки через обрання дисциплін вільного вибору, а й форми підсумкової атестації.

Магістранти запропонували членам робочої групи до переліку дисциплін вільного вибору включити освітні компоненти, спрямовані на сучасні тенденції музично-педагогічної галузі. Тож, у зв’язку з цим завідувачка кафедри доцентка Віра Бурназова внесла пропозицію провести опитування і зібрати ідеї здобувачів вищої освіти щодо реалізації сучасних викликів.

Гарантка ОП доцентка Анетта Омельченко зробила анонс загальноуніверситетського опитування “Дисципліна очима студентів”, яке має на меті визначення рівня задоволеності методами навчання та викладання освітніх компонентів.

З результатами анкетування можна ознайомитися за посиланням https://docs.google.com/presentation/d/1wSqb_Xqkr2f4J5ICJhmnofyhKSvahUf2depXU0U7Upg/edit#slide=id.gc6f9e470d_0_0

За матеріалами кафедри ТМНМД


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print