Зв’язок між школою та університетом – запорука якісної методичної підготовки здобувачів освіти

Підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» (бакалаврський рівень) та «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» (магістерський рівень) у Бердянському державному педагогічному університеті передбачає формування здатності використовувати сучасні методи і технології навчання біології та здоров’я людини, доступно транслювати їх у площину навчальних предметів біології та основ здоров’я людини, організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність з біології та здоров’я людини в шкільній і позашкільній роботі,  моделювати зміст навчання, формувати у  здобувачів освіти ключові компетентності та здійснювати інтегроване навчання.

Реалізація цієї задачі потребує від викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації постійного підвищення власної методичної підготовки та зумовлює необхідність відстежування тенденцій методики викладання природничих дисциплін у закладах загальної середньої освіти.

У 2024-2025 році учні сьомих класі загальноосвітніх шкіл почнуть навчання за модельними програмами Нової української школи. Це виклик для педагогів, наразі триває презентація методичних розробок і, в тому числі, підручників.

Надзвичайно цікава зустріч для педагогів природничої освітньої галузі була проведена НАПН України. Свої підручники презентували Ганна Лашевська – старша наукова співробітниця відділу природознавчої освіти ІП НАПН України та Костянтин Задорожний – кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти ІП НАПН України.

Автори розповіли про розробки та нові підходи у викладанні хімії і біології відповідно до засад НУШ. Методисти зосередитися на практичному та дослідницькому підходах, значну увагу приділили питанню інклюзивності та розвитку не тільки ключових та предметних, а й основних компетентностей здобувачів освіти.

Безумовно, розуміння тенденцій викладання природничих дисциплін у ЗЗСО дозволяє враховувати їх при здійсненні методичної підготовки здобувачів освіти.

Доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Наталя Пшенична

світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print