Звітуємося про наукову діяльність: обрії та перспективи

15 травня 2023 року стартував щорічний Фестиваль наук, який не тільки об’єднує різні покоління дослідників України, а й дозволяє представити результати власних надбань і зацікавити науковими пошуками майбутніх фахівців.

Не залишилися осторонь цієї події і викладачі кафедри початкової освіти БДПУ. Так, минулого тижня відбулося засідання секції, що проводилося у форматі круглого столу під назвою «Вивчаємо наукову спадщину академіка О.Я. Савченко». Учасників зустрічі привітали декан ФППОМ, докторка педагогічних наук, професорка Людмила Коваль і завідувачка кафедри, кандидатка педагогічних наук, доцентка Лада Чемоніна, які відзначили високий науковий рейтинг кафедри, констатували потужність наукового доробку кожного викладача, окреслили коло нагальних наукових проблем і анонсували заходи Фестивалю наук-2023.

За ініціативи декана ФППОМ докторки педагогічних наук, професорки Людмили Коваль, стрижневою подією названого вище заходу стала відеоподорож «Стежками рідного краю академіка Олександри Савченко». Провідні ідеї Олександри Яківни сьогодні активно досліджуються співробітниками кафедри початкової освіти й упроваджуються ними у практику підготовки нового покоління учителів початкової школи, що дозволяє забезпечити унікальність освітньо-професійної програми 013 Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти в Бердянському державному педагогічному університеті. Саме тому під час засідання викладачі названого вище підрозділу БДПУ не тільки ознайомилися з результатами наукової діяльності за звітний період, а й отримали змогу після перегляду відео поділитися методичними та практичними доробками, висвітлюючи шляхи імплементації наукових позицій видатної вченої у процес викладання дисциплін циклу професійної підготовки, обговорити проблеми Нової української школи.

Детальніше з результатами наукової діяльності кафедри можна ознайомитися за посиланням https://drive.google.com/…/10JYTNq0wi…/view, а також на https://bdpu.org.ua/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-poch-osvity/novyny-2/, Університетському слові https://us.bdpu.org.ua/ та сторінках кафедри в соцмережах https://www.facebook.com/profile.php?id=100057589833259.

Посилання на презентацію https://drive.google.com/…/10JYTNq0wi…/view

За матеріалами кафедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print