БДПУ – співорганізатор VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі»

29.11.2023 року на платформі Google Meet відбулося пленарне засідання VІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі».

Науковий форум було організовано Академією прикладних наук – Вища школа управління і адміністрації в Ополє (Польща). Партнерами-співорганізаторами конференції виступили Бердянський державний педагогічний університет (Україна), Братиславський університет економіки і менеджменту (Словаччина), Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (Україна), Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету (Україна), Державний біотехнологічний університет (Україна), Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (Україна), Інститут дослідження просторового розвитку (Україна), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна) Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (Україна), Сілезька академія (Польща), Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Україна), Сумський державний університет (Україна), Східноукраїнський національній університет імені Володимира Даля (Україна), Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка (Україна). Модераторували пленарне засідання к.е.н., доцент Тетяна Несторенко та доктор Ядвіга Ратайчак (Академія прикладних наук – Вища школа управління і адміністрації в Ополє, Польща).

З вітальним словом виступив проректор з наукової роботи Академії прикладних наук професор ANS Тадеуш Покуса, який був ініціатором ідеї проведення конференцій для обговорення різних аспектів забезпечення якості життя усі 8 років поспіль. 

На пленарному засіданні виступили з привітаннями до всіх учасників: професор AS Александер Остенда – ректор Сілезької академії (м.Катовіце, Польща); професор Наталія Фалько – ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; академік НАПН України Валентина Радкевич – директор Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, професор Яна Сичікова – проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету; професор Лілія Клочек – проректор з наукової роботи Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка. Вони відмітили актуальність заявленої проблематики наукового форуму і доцільність обговорення нагальних питань як теоретичного, так і практичного характеру, підкресливши, що проблема сталого розвитку до цих пір ще не вирішена. Теплі вітання учасникам конференції від професора Юрія Лянного – ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка – передала к.е.н., доцент Тетяна Несторенко.

Доповіді представили: д-р К. Лукавецький – «Роль медичного координатора в процесі лікування в Польщі» (Академія прикладних наук – Вища школа управління та адміністрації в Ополе); професор О. Полянська – «Вплив фізичної терапії на якість життя пацієнтів» (Буковинський державний медичний університет); О. Перепеченко та д-р Я. Копитіна – «Використання фізичної культури в таборах реабілітації та реінтеграції військовослужбовці з травмами зорового аналізатора» (Сумський державний педагогічний університет ім А.С. Макаренка); д-р Т. Квятко – «Соціальна нерівність як міра якості життя суспільства» (Державний біотехнологічний університет); д-р Т. Тардаскіна «Сучасні підходи до ефективного управління ІТ-компаніями» (Державний університет інтелектуальних технологій і телекомунікацій); Дж. Вебер – «Зміни потреб споживачів у місцевому громадському транспорті» (Братиславський університет економіки та менеджменту).

Підсумки роботи пленарного засідання підвела д-р Ірина Остополець (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького). Вона підкреслила, що незважаючи на високу турбулентність у світі, воєнні дії у різних куточках, зокрема, в Україні, проблема підвищення якості життя є актуальною. Пошук нових шляхів і засобів її вирішення мотивує науковців до проведення досліджень, розробки програм практичного і прикладного спрямування у різних сферах життєдіяльності людей.

За 8 років проведення конференції в її роботі взяли участь понад 3 тис. вчених з різних країн ЄС та світу, які ділилися своїми науковими знахідками з різних напрямків досліджень: економіки та права, фінансів та аудиту, комп’ютерної інженерії та інформаційно-комунікативних технологій, педагогіки та едукації, психології та психореабілітації, фізичної культури та здоров’язбереження, медицини та фармації, туризму та спорту й ін. За результатами конференції було видано більше 10 збірників наукових праць та колективних монографій, які оприлюднені на сайті польського вишу для широкого загалу.

В цьому році наукова конференція зібрала на пленарному засіданні понад 70 учасників, які приєдналися онлайн та обговорювали актуальні проблеми якості життя в умовах сучасних трансформацій і соціальних потрясінь у світі. Ще понад 300 учасників продовжили обговорення проблеми у вишах-співорганізаторах після закінчення пленарного засідання та 30.11.2023 р.

Під час роботи в секціях була представлені доповіді науковців БДПУ: «Navigating uncertainties: fostering inclusivity and resilience in nanotechnology education amidst the Ukrainian crisis» (д.п.н., проф. Ольга Гуренко, д.т.н., проф. Яна Сичікова, Сергій Ковачов, к.е.н., доц. Тетяна Несторенко); «Мистецька освіта у цифровому просторі: практичний інструментарій» (к.п.н., доц. Світлана Сергієнко); «Правові аспекти забезпечення якості життя ВПО» (к.і.н., доц. Тамара Макаренко).

За результатами обговорення різноманітних аспектів означеного кола питань, пов’язаних з темою конференції, академічним видавництвом заплановане видання колективної монографії, яка буде оприлюднена на сайті Академії прикладних наук – Вищої школи управління та адміністрації в Ополє (Польща).

За матеріалами наукового відділу

Світлини: Ірина Остополець,

Тетяна Несторенко


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print