Бінарна лекція: поєднання теорії і практики

Нині актуальною є організація інтегрованих процесів навчання для використання базових знань, умінь, навичок здобувачів в освітній царині. Одним зі шляхів для здійснення міжпредметних зв’язків, коли одна проблема стає інтегральною для викладачів різних кафедр, є бінарна лекція.

Днями здобувачі 1 курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти мали нагоду бути учасниками бінарної лекції з теорії і методики фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку на тему «Використання танцювальних вправ в фізичному вихованні дітей дошкільного віку», яку презентувала кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної освіти Надія Кот із залученням кандидатки педагогічних наук, доцентки кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Юлії Тараненко.

Діалог двох викладачів був присвячений з’ясуванню місця і ролі хореографічних вправ у фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми, методиці їх навчання, виходячи із вікових особливостей вихованців.

Так, Юлія Тараненко продемонструвала здобувачкам серію партерних вправ та музично-ритмічних ігор для дітей від 3 до 6 років, які вона широко застосовує під час хореографічної підготовки малюків як керівник гуртка-методист Центра дитячої та юнацької творчості міста Бердянська. До показу вправ було залучено й студентку-першокурсницю, яка є випускницею Народного ансамблю естрадного танцю “МарЛен” Кристину В.

Наявність двох джерел інформації, двох підходів до однієї наукової проблеми сприяло формуванню у здобувачів навичок порівняння різних підходів до застосування вправ, а поєднання теорії з практичними знаннями та досвідом розширило уявлення про можливості вправ щодо розвитку таких важливих фізичних якостей дітей, як ритмічна організація рухів, гнучкість, швидкість реакції на змінну рухову ситуацію. А головне – стало поштовхом до пошуку нових, нестандартних підходів у роботі з дошкільниками.

За матеріалами кафедри дошкільної освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print