Кафедра економіки, підприємництва та фінансів БДПУ продовжує співпрацю з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Запровадження реформи у галузі охорони здоров’я та відповідне схвалення Кабінетом Міністрів України Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, введення в дію Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», розроблення Програми медичних гарантій на 2022 рік й інших законодавчих і нормативно-правових актів призвели до змін у функціонуванні закладів охорони здоров’я та необхідності переходу до оплати діяльності постачальників медичних послуг на основі конкретних результатів їх діяльності.

Такі перетворення у системі охорони здоров’я обумовили побудову нової моделі відносин між постачальником медичних послуг та їх замовником та змусили надати державним і комунальним закладам охорони здоров’я управлінської й фінансової автономії, здійснити процес перетворення таких закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності – державні та комунальні некомерційні підприємства.
Такі процеси актуалізують питання формування й ефективного використання фінансових ресурсів комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я, застосування ними сучасних пакетів із фінансового планування й калькулювання собівартості медичних послуг, що дозволило б їм бути конкурентоспроможними на ринку медичних послуг. Особливої нагальності такі питання зазнали під час функціонування комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я в умовах введення воєнного стану в нашій країні.
Так, 14 та 19 липня 2022 року відбулися онлайн зустрічі за допомогою платформи Microsoft Teams щодо актуальних питань фінансового менеджменту закладів охорони здоров’я й застосування інструментарію фінансового планування у їх діяльності за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ))та з використанням ресурсів Бердянського державного педагогічного університету (БДПУ).
Серед організаторів проведених онлайн зустрічей слід відмітити Вікторію Василенко, радника проекту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України» GIZ, та Яну Глазову, к.е.н., доцентку кафедри економіки, підприємництва та фінансів БДПУ, яка є членом робочої групи проекту «Розробка електронного автоматизованого рішення з фінансового планування для спеціалізованих закладів охорони здоров’я» (проєкт 2019.1813.5-001.00 Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)).
14 липня 2022 року онлайн зустріч була присвячена основам роботи з електронним інструментом із фінансового планування для закладів охорони здоров’я VDALO_plan 3.0; нормативно-правовим основам функціонування закладів охорони здоров’я та формування системи оплати праці; актуальним питанням заробітної плати в закладах охорони здоров’я, які мають господарсько-правовий статус «Комунальне некомерційне (неприбуткове) підприємство».
19 липня 2022 року на онлайн зустрічі висвітлювалися питання внесення змін до колективного договору та взаємодії закладу охорони здоров’я з власником; основи роботи з електронним інструментом з фінансового аналізу в окремих пакетах Програми медичних гарантій для закладів охорони здоров’я VDALO_costing; шляхи розвитку закладів охорони здоров’я у статусі підприємства; міжнародна фінансова допомога закладам охорони здоров’я.
Спікерами онлайн зустрічей стали Вікторія Василенко, яка є радником проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на Сході України» GIZ, Яна Глазова та Ганна Костенко – к.е.н., доценти кафедри економіки, підприємництва та фінансів БДПУ, Вікторія Ковальчук – ексзаступниця головного лікаря з економічних питань КП «Криворізька міська клінічна лікарня № 2».
Слід відзначити активну зацікавленість у проведенні такого заходу представників закладів охорони здоров’я,управлінських команд закладів, відповідальних працівників за управління фінансами, представників громад із різних областей нашої країни, де їх кількість нараховувала близько 50 осіб.
Учасники онлайн зустрічей мали змогу познайомитися з електронними інструментами для фінансового планування VDALO_plan 3.0 та для фінансового аналізу VDALO_costing, отримати ґрунтовні відповіді на питання, що їх турбували, більшість із яких стосувалася проблем функціонування закладів охорони здоров’я в умовах воєнного стану.
Вітаємо учасників онлайн зустрічей із розширенням досвіду стосовно змін сьогодення у законодавстві з питань функціонування закладів охорони здоров’я, можливостей автоматизації процесів фінансового планування та калькулювання у їх діяльності, отриманням іменних електронних сертифікатів й матеріалів проведеного заходу, а також бажаємо їм успіхів у своїй професійній діяльності!

За матеріалами кафедри економіки,
підприємництва та фінансів


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print