Наукова складова – важлива частина навчання студентів-магістрантів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) або Успішний захист курсових робіт

Курсова робота є важливою складовою освітнього процесу для студентів-магістрантів, які навчаються за ОПП “Середня освіта (музичне мистецтво)”. Захист курсової роботи є обов’язковим елементом її виконання. Він має на меті не тільки визначити рівень знань здобувачів вищої освіти, перевірити самостійність виконання роботи, а також розвиває ряд ключових компетентностей, що мають важливе значення як для їхньої академічної діяльності, так і для майбутньої професійної кар’єри: інформаційні (навички інформаційної грамотності), комунікативні (навички презентації),  дослідницькі (аналітичні та методологічні навички), організаційні (навички проєктного менеджменту, тайм-менеджменту), етичні (дотримання академічної доброчесності), технологічні (навички роботи з інтернет-ресурсами) та ін.

Тож, 5 червня відбувся захист курсових робіт здобувачів другого рівня вищої освіти групи м13ММ денної форми навчання. Теми курсових робіт були пов’язані з питаннями формування виконавських (вокальних та інструментальних) компетентностей майбутніх викладачів засобами музичного мистецтва, інтерактивних педагогічних технологій музичного розвитку здобувачів, різноманітних аспектів музичної освіти в ЗВО. Особливо цікавими й актуальними виявились роботи про розвиток акордеонного мистецтва в Україні, готовність майбутніх учителів музичного мистецтва/мистецтва до роботи в позашкільних закладах освіти,  методику проведення вокальної роботи з майбутніми вчителями музичного мистецтва/мистецтва тощо.

Виступи студентів-магістрантів були змістовними, продемонстрували здатність до глибинного аналізу наукових питань, систематизації отриманих результатів досліджень, педагогічного досвіду та їх успішної апробації в практичній педагогічній діяльності.

Керівники курсових робіт доцентки кафедри ТМНМД Анетта Омельченко, Віра Бурназова та Вікторія Григор’єва позитивно оцінили курсові роботи здобувачів вищої освіти, відмітивши важливість і необхідність отриманих компетентностей для професійної діяльності майбутніх викладачів музичного мистецтва.

Процес написання курсової роботи підвищує загальний рівень академічної культури здобувачів другого рівня вищої освіти та сприяє вдосконаленню освітніх стандартів в університеті, що має позитивний вплив на імідж БДПУ та його випускників.

Вітаємо студентів-магістрантів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) з успішним захистом курсових робіт!

За матеріалами кафедри ТМНМД


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print