Підвищуємо майстерність співпраці зі стейкхолдерами в рамках круглого столу «Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти»

28 жовтня 2020р. завідувачка, доцентка кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Катерина Петровська взяла участь у роботі круглого столу «Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної роботи».

Захід відбувся в он-лайн режимі за ініціативи кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка і зібрав понад 90 учасників. До обговорення долучились представники закладів вищої освіти України, які здійснюють підготовку фахівців у галузі знань 23 «Соціальна робота», державних та громадських організацій – надавачів соціальних послуг, а також студенти та аспіранти спеціальності 231 «Соціальна робота».

Основна дискусія на Круглому столі розгорталася навколо шляхів і способів побудови соціального діалогу між університетами, які здійснюють професійну підготовку соціальних працівників, і роботодавцями, як кінцевими бенефіціарами цих послуг.

У рамках роботи Круглого столу “Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця в галузі соціальної роботи” відбулася стратегічна сесія “Фахівець у галузі соціальної роботи в умовах сучасного ринку праці”.

Мета стратегічної сесії: пошук шляхів взаємодії між представниками закладів вищої освіти, здобувачами освіти та роботодавцями з метою підвищення рівня конкурентоспроможності фахівців у галузі соціальної роботи на ринку праці.

Організаційна рамка: учасників заходу було об’єднано у 3 групи а саме:

“Роботодавці” (управлінці та представники державних та громадських організацій соціальної сфери)

“Здобувачі освіти” (студенти та аспіранти)

“Представники закладів вищої освіти” (науково-педагогічні працівники та адміністрація ЗВО, що здійснюють професійну підготовку фахівців в галузі соціальної роботи).

Представникам кожної групи пропонувалися до обговорення 2 запитання:

1. Що ви готові зробити для того, щоб на ринку праці з’явився конкурентоспроможний фахівець у галузі соціальної роботи?

2. Яких дій заради цього ви очікуєте від інших суб’єктів (двох інших груп відповідно)?

Інформація про учасників:

Спільноту роботодавців представили управлінці та фахівці Національного агентства кваліфікацій, Громадської організації “Зелене зростання”, Державної установи “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”, благодійна організація “Партнерство “Кожній дитині”, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району міста Києва, Соціально-психологічного центру міста Славутич, Групи компаній “Укргаз”, Представництва ЮНІСЕФ в Україні, Американської урядової організації Корпус миру США в Україні, Благодійної організації “100 відсотків життя”, Центру соціальної реабілітації дітей №1 Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Спілки громадських організацій людей з інвалідністю Києва, Громадської організації “Жінки і діти України – наше майбутнє”.

Спільноту здобувачів освіти представили студенти та аспіранти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Західноукраїнського національного університету, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного університету “Запорізька політехніка”.

Освітянська спільнота була представлена управлінцями та викладачами різних закладів вищої освіти України, а саме: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, Черкаський державний технологічний університет, Національний університет “Чернігівська політехніка”, Державний заклад вищої освіти “Університет менеджменту освіти”, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Західноукраїнський національний університет, Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”, Запорізький національний університет, Коледж економіки та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Бердянський державний педагогічний університет, Державний заклад вищої освіти “Донбаський державний педагогічний університет”, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Державний заклад вищої освіти “Приазовський державний технічний університет”, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Узагальнюючи напрацьовані, в рамках стратегічної сесії, шляхи співпраці, можна відзначити наступні параметри, характерні для всіх груп:

– адаптація освітнього (навчального) матеріалу до сучасних підходів та практик;

– зміцнення практичного компоненту в процесі здобуття освіти;

– впровадження гнучкості в процесі взаємодії між усіма суб’єктами: студентами-викладачами-стейкхолдерами;

– налагодження ефективної тристоронньої комунікації;

– розширення форм взаємодії (практика/ стажування) до взаємовигідного партнерства з пошуку шляхів вирішення актуальних соціальних проблем та впровадження інновацій.

Круглий стіл продемонстрував актуальність та готовність до розвитку взаємовигідних професійних партнерств за принципом “win-win” з метою формування конкурентоздатного фахівця у галузі соціальної роботи на ринку праці та розвитку соціальної роботи в Україні загалом.

Ця подія стала впевненим кроком до налагодження соціального діалогу та конструктивної взаємодії між закладами вищої освіти, роботодавцями та здобувачами освіти у галузі соціальної роботи.

Катерина Петровська,

завідувачка кафедри соціальної роботи

та інклюзивної освіти ФДССО,

к.пед.н., доцент

світлини з архіву автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print