Популяризація іміджу викладачів хореографії БДПУ як  практиків

На кафедрі теорії та методики навчання мистецьких дисциплін 100% педагогів, які викладають на ОПП «Хореографія» (спеціальність 024 Хореографія та ОПП «Середня освіта (Хореографія). Фітнес» (спеціальність 014 Середня освіта (Хореографія) мають багаторічний досвід роботи на посадах керівників хореографічних колективів, учителів хореографії, адміністративних працівників клубних та освітніх установ, артистів балету.

Це дає можливість бути завжди обізнаними в актуальних проблемах хореографії, вимогах роботодавців, соціальних потребах дітей та їх батьків тощо. Мотивує до постійного осучаснення змісту освітніх програм і викладання освітніх компонентів відповідно до вимог сьогодення.

З початку введення воєнного стану в Україні й окупації міста Бердянська викладачі-хореографи активно іміджують БДПУ на різноманітних наукових форумах і практичних семінарах України, демонструючи якісний підхід до фахової підготовки хореографів крізь призму  власного практичного досвіду, в тому числі і в онлайн-форматі.

Майстер-клас в офлайн-форматі на тему «Традиційні та інноваційні підходи до викладання сучасного танцю дітям молодшого шкільного віку (6- 9 років)» було проведено доцентом кафедри Юлією Тараненко під час Всеукраїнського науково-практичного семінару (з міжнародною участю)

«Інтеграція мистецької, освітньої та спортивної складових в хореографії: сучасний стан і перспективи розвитку» (10-11 листопада 2023 року), який проходив на кафедрі хореографії і танцювальних видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ). Основний напрям роботи семінару – впровадження новітніх підходів до викладання хореографії в дитячому колективі.

  1. листопада в межах ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Ключові аспекти підготовки майбутніх керівників хореографічних колективів», який було проведено на кафедрі хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, виступила доцентка Олена Мартиненко з доповіддю «Актуалізація національно-патріотичного аспекту в змісті позашкільної хореографічної освіти».
  2. листопада викладачі та студенти-хореографи взяли участь у регіональних наукових читаннях, присвячених 106-й річниці Херсонського державного університету «Інноваційні методики викладання хореографічних дисциплін у мистецьких закладах», тим самим підтримавши тимчасово

переміщений університет в місто Івано-Франківськ. Під час жвавих дискусій обговорювалися загальні проблеми та важливість вирішення актуальних освітніх завдань сьогодення.

Постійний рух у професійному вдосконаленні, розуміння потреб сьогодення, синтез теорії, науки та практики, пошук, апробація та поширення результативного практичного досвіду мотивує викладачів хореографії до безперервного осучаснення освітнього процесу і насичення його актуальною та професійною інформацією.

За матеріалами кафедри ТМНМД


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print