Реально сприяти підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців

Серед ключових цілей, визначених стратегією Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до 2022 року є «Сприяння інтеграції системи вищої освіти України у світовий освітній і науковий простір». Одним із шляхів досягнення цієї цілі є широке інформування студентів щодо їх можливостей бути залученими до процесу інтернаціоналізації ЗВО, включаючи право здобувачів вищої освіти на академічну мобільність.

Тож, кафедрою теорії та методики навчання мистецьких дисциплін 4 грудня ц. р. було проведено онлайн конференцію для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)» з питань отримання результатів навчання в інших закладах освіти під час академічної мобільності, а також з питань навчання, викладання та наукових досліджень, пов’язаних з інтернаціоналізацією діяльності ЗВО.

Про те, яким чином здобувачі вищої освіти можуть навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти на території України чи поза її межами доповідав кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Павло Косенко. Слухачі ознайомились з правами і обов’язками суб’єктів академічної мобільності, регламентованими Законом України «Про вищуосвіту» і «Положеннямпро порядок реалізації права на академічну мобільність», затвердженим КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579. Студенти були поінформовані про форми і види академічної мобільності, про алгоритм залучення до відповідних внутрішніх та міжнародних програм, процедуру і строки подання документів, умови визнання результатів навчання.

Окрему увагу було приділено питанню інтернаціоналізації освітньої діяльності ЗВО, яка окрім міжнародної академічної мобільності торкається культурної, соціальної, наукової та інших сфер, здатних не лише розширювати коло академічних можливостей, а й реально сприяти підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців.

Павло Косенко,

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін.

Світлини автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print