Реалізовуючи право на освіту впродовж життя

Сьогодні в академічних колах активно обговорюються питання залучення студентів до неформальної та інформальної освіти. Ще кілька років тому ми, здається, не знали таких назв, а зараз вони включені до нашого лексикону і навіть закріплені на законодавчому рівні. Так, у статті 8 Закону України «Про освіту» наголошується: «Особа реалізує своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Держава визнає ці види освіти, створює умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні послуги, а також заохочує до здобуття освіти всіх видів».

На шляху до реалізації прав студентів на отримання освіти всіх видів та формування індивідуальної освітньої траєкторії у ЗВО кафедрою теорії та методики навчання мистецьких дисциплін БДПУ, за ініціативи гаранта ОП «Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова)» доцентки Віри Бурназової, було проведено інформаційний захід, мета якого – дати відповідь на питання: «Як поєднати формальну, неформальну та інформальну освіту?»

Означений захід для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) відбувся в онлайн режимі 18 листопада у формі лекції-бесіди. Доповідь і презентацію підготував кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Павло Косенко.

 Присутні змогли ознайомитись із сутністю альтернативних видів освіти, їх різновидами та формами набуття, вимогами щодо процесу їх організації, законодавчими документами (загальнодержавними і внутрішніми), які регулюють порядок визнання вишами України результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, зокрема із «Положенням про організацію освітнього процесу в Бердянському державному педагогічному університеті». Студентам було запропоновано перелік безкоштовних онлайн ресурсів для здобуття дистанційної неформальної освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Павло Косенко,

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін

Світлини автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print