З ювілейним днем народження, пане професоре!

5 травня святкує ювілейний день народження визначний науковець, який зробив великий внесок у розвиток вітчизняної фізичної науки, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики Бердянського державного педагогічного університету Валерій Віталійович Кідалов.

Коли читаєш на особистій сторінці сферу наукових інтересів ювіляра (“розробка технології отримання квантово-розмірних структур і наноструктурованих матеріалів та дослідження їх фізичних властивостей”), розумієш, що неспеціалісту одразу важко розібратися, про що саме йде мова. І це невипадково: наукове пізнання природи потребує фундаментальної підготовки,  широкої ерудиції, відповідного світогляду і стилю мислення, професійної та особистісної зрілості, що приходить тільки з роками…

Усе наукове і педагогічне творче життя Валерія Віталійовича тісно пов’язане з Бердянським державним педагогічним університетом, в якому він почав працювати після закінчення Донецького державного університету з 1984 року. Щаслива доля подарувала йому зустріч із завідуючим на той час кафедрою фізики професором М.Б.Котляревським – знаним науковцем, педагогом, наставником і просто талановитою людиною, під керівництвом якого він не тільки працював над держбюджетними темами у складі наукових лабораторій напівпровідникових структур та оптоелектроніки, але й зростав професіонально та особистісно. Стажування у провідних науково-дослідних інститутах (лабораторії електролюмінесценції НДІ “Платан” у Фрязіно та Фізичному інституті імені П.М.Лебедєва) дозволило підготувати та успішно захистити у 1994 році в Одеському державному університеті імені Іллі Мечникова кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.04.10 “фізика напівпровідників і діелектриків”. Фундаментальність і практична спрямованість наукових здобутків, цілеспрямованість, наполегливість і самовіддана праця автора не залишилися непоміченими: згодом він отримує стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених та почесне звання “соросівський доцент”.

З 1997 року Валерій Кідалов стає керівником держбюджетних тем, які фінансуються Міністерством освіти і науки України та державним фондом фундаментальних досліджень, тематика яких вражає: “Гетеропереходи на основі сполук A2B6”, “Ультрафіолетові лазери на основі нанопористого GaAs”, “Радикало-променева гетеруюча епітаксія як новий метод в технології напівпровідникових приладних структур на основі багатокомпонентних А3В5-сполук”.

Фундаментальність, широкий спектр і системність експериментальних досліджень вимагали високої відповідальності, потребували чіткої організації та координації зусиль співробітників різних наукових та освітніх установ, у тому числі й колег кафедри фізики, яку він починає очолювати з 1999 року. Спільно з Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарева НАН України при кафедрі фізики створено лабораторію оптоелектроніки, на базі якої у 2007 році під керівництвом Валерія Кідалова у БДПУ виникає науково-дослідний інститут “Нанотехнологій та системної інженерії”. Інноваційні проєкти співробітників інституту з розробки оптоелектронних приладів і наноструктурованих матеріалів на основі поруватих сполук А3В5 неодноразово були представлені на міжнародних наукових конференціях (Іспанія, Канада, Росія, США, Угорщина), перемагали у наукових конкурсах і виставках, публікувалися у престижних міжнародних фізичних журналах. Успішне виконання держбюджетних наукових досліджень, участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, співробітництво з вітчизняними і зарубіжними колегами сприяло підготовці і захисту у 2006 році докторської дисертації. Можливо, на цьому можна було б і зупинитися, але ці слова не про ювіляра. Правильно кажуть, досягнувши певних вершин, відкриваєш для себе нові, ще більші. Обрання згодом до складу двох спеціалізованих вчених рад при Національному університеті “Львівська політехніка” (спеціальність “фізика напівпровідників і діелектриків”) та Бердянського державного педагогічного університету (спеціальності теорія і методика навчання фізики та професійної освіти) відкрило нові наукові обрії, сформувало нові плани та мрії.

Валерій Віталійович створив відому в Україні наукову школу з фізики тонких плівок і наносистем та підготував цілу плеяду однодумців, які всіляко примножують ідеї свого вчителя, плідно працюють у галузі природничої освіти. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації А. Ревенко, Я. Сичікова А. Дяденчук, працюють над докторською і кандидатською дисертаціями С. Хрипко і А. Коноваленко. Результати діяльності наукової школи професора В. Кідалова знайшли своє відображення у низці монографій, підручників і навчально-методичних посібників з грифом МОН України, навчальних програмах і комплексах, десятках публікацій у престижних міжнародних наукометричних базах, численних патентах і винаходах, що не залишилось поза увагою й засобів ЗМІ, державних енциклопедичних видань України.

Шановний Валерію Віталійовичу! Ваше багаторічне творче життя – це служіння науці, плекання власної наукової школи, сумлінна праця на педагогічній ниві з якісної підготовки сучасного вчителя фізики. Багато вчителів міста і Запорізької області з вдячністю згадують Ваші лекції і семінари, олімпіади і творчі конкурси. Ви вмієте цінувати кожного, надихнути і повести за собою. Бажаємо Вам міцного здоров’я і щастя, миру і злагоди, віри у себе і завтрашній день. Нехай наполегливість і життєва мудрість додає Вам творчої наснаги у досягненні нових вершин, здійсненні найзаповітніших мрій, а тепло і затишок родинної оселі надійно захищають від життєвих негараздів.

З ювілеєм, пане професоре!

З повагою колектив кафедри фізики та методики навчання фізики


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print