Захист курсових робіт з методик НУШ в умовах дистанційного навчання

Курсова робота з методик навчання освітніх галузей в початковій школі виконується з метою закріплення та поглиблення компетентностей, одержаних здобувачами першого рівня вищої освіти. Саме ця робота допомагає систематизувати отримані теоретичні знання, демонструє рівень педагогічного мислення, ступінь оволодіння інноваційними формами, методами дослідження в контексті НУШ, сприяє набуттю навичок проведення експериментальних досліджень під час виробничої практики в реальних умовах освітнього процесу ЗЗСО.

Так, 14 грудня 2020 року відбувся захист курсових робіт з методик навчання освітніх галузей в початковій школі зі спеціальності 013 Початкова освіта (наук. керівниці – канд. пед. наук, доц. Лада Чемоніна, канд. пед. наук, в. о. доц. Тетяна Ніконенко, канд. пед. наук, ст. викл. Крістіна Петрик).

Особливістю захисту у цьому навчальному році був онлайн формат на платформі ZOOM. Майбутні фахівці мали можливість через спеціально створені презентації продемонструвати цікавий та змістовний матеріал зі шкільного життя здобувачів початкової освіти під час проходження виробничої практики, ознайомити з експериментальною частиною педагогічних напрацювань для написання курсової роботи.

Керівниці надавали слушні поради щодо модернізації сучасного уроку в умовах НУШ та ділилися науковими ідеями, які доцільно впровадити на етапі написання курсової роботи з методик навчання освітніх галузей в початковій школі. При оцінюванні враховувалося дотримання вимог оформлення роботи на засадах академічної доброчесності (слід вказати, що БДПУ на чолі з першою проректоркою Ольгою Гуренко та завідувачкою навчальним відділом Ольгою Шубіною обрано для участі в проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», а відповідно всі учасники освітнього процесу залучено до його реалізації), якість дослідження, його наукова новизна, вміння захистити сформульовані положення та висновки.

Викладачки катедри початкової освіти сподіваються, що наукові пошуки лише збагатять методичну скарбничку майбутніх учителів початкової школи в їх професійному становленні на шляху невпинного процесу модернізації освітнього простору НУШ.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print