Засідання наукової студентської секції «Мовні одиниці в українському дискурсі»

14 травня 2024 р. кафедра української мови та  славістики у межах Днів науки  в Бердянському державному педагогічному університеті провела засідання наукової студентської секції «Мовні одиниці в українському дискурсі».

У роботі взяли участь здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитації. Їхні наукові доповіді присвячувалися одному з актуальних напрямів сучасної лінгвістичної науки – дискурсологічній парадигмі.

Зокрема, здобувачі вищої освіти проаналізували одиниці різних мовних рівнів, схарактеризували їхні особливості вживання в українському художньому дискурсі. Так, функціюванню оказіоналізмів, фразеологізмів, окремих груп лексики, образних засобів (кольорових метафор та епітетів, порівнянь) присвячені такі наукові дослідження студентів: «Експресивна своєрідність оказіоналізмів Павла Загребельного» здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Н. Кірічук. Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ) О. А. Крижко; «Експресивно-стилістичні особливості фразеологічних одиниць у новелах В. Стефаника»здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Н. Усач.Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ) О. А. Крижко; «Пейоративна лексика у системі української мови»здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій А. Карпенко. Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ)Г. Л. Вусик; «Семантико-стилістичні функції іншомовних слів у художньому дискурсі»здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу факультету філології та соціальних комунікацій В. Носенко, А. Гвоздик.Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ) Н. В. Павлик;  «Епітет як популярний засіб виразності в художньому мовленні»здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету філології та соціальних комунікацій А. Мокляка.Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ) С. М. Глазова; «Кольоративи в поезії Миколи Луківа»здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету філології та соціальних комунікаційН. Палянички.Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ) В. О. Юносова; «Кольористичні епітети в поетичному ідіостилі Івана Драча» здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу факультету філології та соціальних комунікацій М. Вакули, В. Губи.Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ) Н. В. Павлик; «Порівняння як мовний параметр художнього дискурсу»здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіту 2 курсу факультету філології та соціальних комунікаційЯ. Губенко.Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ) О. А. Сопіна; «Типологія епітетів у сучасній лінгвістиці» здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти 2 курсу факультету філології та соціальних комунікаційЗ. Біловол.Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ) Н. В. Павлик.

На комунікативному та граматичному рівнях здобувачами проведені такі дослідження: «Вербальні засоби вираження українського мовленнєвого етикету» здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу факультету філології та соціальних комунікацій С. Овсієнко. Науковий керівник – канд. філол. наук, доцентка (БДПУ) Н. В. Павлик; «Виникнення еліпсису в мовленні: психолінгвістичний аспект»здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти 2 курсу факультету філології та соціальних комунікаційВ. Бугаєвої.Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ) О. А. Сопіна; «Осуд як структурна одиниця вербальної агресії» здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій І. Леути. Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ)Г. Л. Вусик; «Ообливості функціювання неповних речень у художній літературі» здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету філології та соціальних комунікаційО. Лободи.Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ) С. М. Глазова; «Структурно-семантичні особливості словотвірної парадигми іменників-найменувань осіб за внутрішніми ознаками»  здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету філології та соціальних комунікацій М. Амелічєва. Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ) В. М. Ліпич; «Структурно-словотвірні типи композитно-суфіксальних іменників з формантом -к(а) в сучасній українській мові» здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету філології та соціальних комунікацій С. Байлим. Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент (БДПУ) В. М. Ліпич.

Здобувачі вищої освіти показали уміння застосовувати методи та методики лінгвістичного аналізу, володіння нормами наукового мовлення, дотримання вимог до наукового тексту, зацікавленість науковою проблематикою.

Кандидат філологічних наук, доцент О. А. Крижко


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print