Навчати успішно? EASILY!

31 січня 2020 року на базі Запорізького національного університету було проведено науково-методичну платформу «Навчати успішно? Easily!».

Мета цього заходу – забезпечити науково-методичний супровід професійної діяльності вчителів початкової школи для 3 класу.

У роботі платформи взяли участь декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, доктор педагогічних наук, професор Людмила КОВАЛЬ та кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти Тетяна НІКОНЕНКО.

Відкрила науково-методичну платформу Тетяна КАМЕНЩУК, директор навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти, старший науковий співробітник лабораторії психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи та розповіла про вплив психологічних особливостей сучасних дітей на їхню здатність ефективно засвоювати навчальний матеріал початкової школи. Вона зазначила, що сучасні діти, які виростають у постійному спілкуванні з новітніми цифровими технологіями, досить сильно відрізняються від попередніх поколінь. Вони не гірші, але не й кращі, вони просто інші. А тому й навчати їх треба по-іншому.

У цьому руслі, Світлана СКВОРЦОВА, член-кореспондент НАПНУ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та методики її навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського висвітлила у своїй доповіді особливості навчання дітей цифрового покоління, де зробила акцент на розробленій нею методичній системі, яка ґрунтується на психологічних закономірностях навчання, що покладено в основу чинних підручників з математики в контексті Нової української школи.

Оксана ОНОПРІЄНКО, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України доповнила співавтора та зробила акцент на організацію навчальних досліджень на уроках математики в умовах Нової української школи. Під час навчання здобувачі освіти мають досліджувати, робити певні висновки, розказала про оновлену структуру підручника в 3 класі, про те, що кожний розділ буде закінчуватися проектом, який учні зможуть зробити самостійно під керівництвом учителя.

Під час заходу всі учасники платформи мали можливість живого спілкування з авторами чинних підручників з математики, які розроблені за типовою програмою під керівництвом Олександри САВЧЕНКО.

Окрім того висвітлені були питання щодо інформатичної та технологічної складових курсу «Я досліджую світ», було встановлено скайп-зв’язок з модератором Мариною КОРНІЄНКО, заслуженим учителем України, співавтором чинних підручників з інформатики.

У кінці заходу було проведено майстер-класи учителями початкової школи Запорізької області, під час яких була можливість обмінятися досвідом, професійними ідеями, дати відповідь на запитання.

В результаті роботи всі учасники науково-методичної платформи отримали сертифікати.

За матеріалами кафедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print