Самооцінка практичної підготовки майбутніх хореографів – важливий важіль професійного самовдосконалення

Практична підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 024 Хореографія відіграє велику роль в професійній підготовці майбутнього хореографа. Звіт з виробничої практики студентів 3 курсу денної форми навчання продемонстрував відповідальне відношення майбутніх фахівців не лише до проходження практики, а й до розуміння важливості отримання нового педагогічного досвіду хореографічної роботи з дітьми в онлайн- форматі, що є одним з освітніх викликів сьогодення.

Модераторкою звітної конференції виступила керівниця практики доцентка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Олена Мартиненко, яка за сумісництвом обіймає посаду керівника ансамблю естрадного танцю «МарЛен» Центру дитячої та юнацької творчості ім. Є. Руднєвої (м. Бердянськ). Кожен студент мав можливість презентувати звіт з практики, відповісти на запитання та отримати відгуки від педагогів колективу. Звітна документація була завантажена практикантами завчасно до системи MOODLE та демонструвалася під час конференції іншим присутнім задля відкритості та публічності https://youtu.be/vQw_-bFFHiE

Для більш об’єктивного оцінювання практичної підготовки майбутніх керівників хореографічних колективів на звітну конференцію були запрошені педагоги ансамблю «МарЛен» Юлія Тараненко та Наталя Кривунь.  Основний акцент було зроблено на рефлексію, тобто самооцінювання студентом результатів проходження практики. З цією метою в змісті програми практики була розроблена рейтингова таблиця, за якою здобувачі вищої освіти могли оцінити свою діяльність і, крім того, закцентувати увагу на оволодінні ними загальними та фаховими компетентностями, які прописані в змісті ОПП «Хореографія», за якою вони навчаються. У зміст практики було включено не лише проведення хореографічних занять та створення творчого проєкту, а й наукову складову (написання наукових тез, виступ на науковій конференції), що допомогло комплексно оцінити студентам рівень своєї фахової підготовки і готовність працювати на посаді керівника хореографічного колективу. Публічність, академічна доброчесність, доброзичливість, можливість відкрито спілкуватися з викладачами стали ще однією сходинкою на шляху до професійної майстерності.

За матеріалами кафедри ТМНМД


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print