Засвоєння танцювально-рухових практик – шлях до формування фахових компетентностей хореографії

Ознайомлення з танцювально-руховими практиками викладачами-хореографами кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державному педагогічному університеті відбувається у процесі підготовки здобувачів вищої освіти в циклі вибіркових освітніх компонентів, але розуміння руху починається ще під час опанування обов’язкових дисциплін ОПП.  Дуже важливим аспектом роботи з руховими практиками є дослідницька робота над тілом та обмін досвідом.

З метою обміну досвідом з хореографами України викладачі спеціальності «Хореографія» кафедри ТМНМД взяли участь у ІІ Всеукраїнському навчально-методичному практикумі «Танцювально-рухова практика: виклики сучасності», який проходив в форматі онлайн на базі кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Кандидатка педагогічних наук, доцентка Юлія Тараненко висвітлила особливості апробації проєкту «Щоденник власного тіла». Пілотний проєкт було створено  в процесі вивчення вибіркової дисципліни «Теорія і методика contemporary dance» зі здобувачами вищої освіти 4 курсу спеціальностей 024 Хореографія і 014 Середня освіта (Хореографія). Було опрацьовано вправи на зняття напруги, дихання, роботу з центром та ін., а також здійснено обговорення відчуттів у тілі та занотовано свої враження. Апробація проєкту «Щоденник власного тіла» показала позитивні результати, дала змогу зорієнтуватися на вдосконаленні та розширенні вправ у щоденнику. Результати опитування після апробації продемонстрували досягнення найголовнішої мети – кожен зміг зрозуміти власне тіло та отримав задоволення від опрацювання вправ та ведення щоденника.

У навчально-методичному практикумі також узяли участь доцентка Олена Мартиненко, старший викладач Руслан Павленко, здобувачі вищої освіти 2 і 3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 024 Хореографія. Майбутні хореографи мали змогу познайомитися з можливостями танцювально-рухових практик (на базі ТРТ)  у роботі з емоційної стабілізації та відновлення в умовах сьогодення від Людмили Мови, докторки педагогічних наук, кандидатки психологічних наук, професорки кафедри психології, професорка кафедри хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв; розширити знання щодо застосування танцювально-рухових практик у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами від Тетяни Фесенко, здобувачки 2 курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності Хореографія Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Студенти разом з викладачами опрацювали  практичні вправи на імпровізацію по відновленню взаємозв’язків в тілі від Тетяни Тізенберг, хореографині-балетмейстерки Комунального закладу муніципального театру «Дім актора», м. Запоріжжя та ін.

Наприкінці практикуму присутні поринули в елементи практик сучасного танцю для підтримки інтегрованого і ресурсного стану під час майстер-класу від Віктора Рубана, танцівника, перформера, режисера, хореографа, дослідника та коуча, засновника і директора Ruban Production ITP.

Засвоєння нових практик майбутніми фахівцями надає можливість використовувати їх у своїй практичній діяльності, підвищує професійний рівень та формує їх фахову компетентність, спрямовує на актуальні вимоги сьогодення.

За матеріалами кафедри ТМНМД


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print