Формування балетмейстерської компетентності здобувачів вищої освіти в умовах онлайн-навчання

На перший погляд, таке здається не можливим. Але всі ми звикли до того, що в умовах тимчасового переміщення Бердянського державного педагогічного університету маємо не шукати причин та відмовки, а діяти і знаходити ефективні шляхи вирішення поставлених освітніх завдань.

 Балетмейстер – це людина, яка створює хореографічні постановки різного рівня складності, співпрацює з виконавцями і презентує свій творчий продукт глядачу. Як це зробити в умовах онлайн-навчання, коли всі розпорошені по  світу, позбавлені можливостей зайти в затишні танцювальні аудиторії (501 та 502), оснащені сучасним обладнанням і працювати, поки вахтер не буде сваритися, а потім взяти необхідні костюми з костюмерної і презентувати свої постановки чи то в аудиторії, чи то на сцені головного корпусу….. ЯК? Викладачі разом зі студентами  вчаться по-новому вирішувати освітні завдання для отримання необхідних компетенцій, окреслених в освітньо-професійних програмах. Так, це не просто відійти від традиційних наробок та комфортних умов навчання. Але рухаємося вперед, застосовуючи навички Softskills (пошук виконавців, приміщення для постановочного процесу та ін.), акцентуючи увагу на цифрових технологіях (презентація номеру через відеоверсію) тощо.

Освітньо-професійна програма «Хореографія»для здобувачів І рівня вищої освіти передбачає вивчення ОК «Мистецтво балетмейстера» протягом семи семестрів і складена за принципом поступового ускладнення: від постановки сольного етюду (1 курс) до створення хореографічного спектаклю (4 курс) https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/NP_Mystetstvo-baletmey-stera-2022.pdf

Ситуація в країні та пропозиції стейкхолдерів сприяли збільшенню акценту на національно-патріотичний аспект творчої діяльності балетмейстера. Так, у цьому півріччі студенти другого курсу (викладач – Дмитро Ільїн) працювали над створенням українських хороводів, навчаючись правилам постановки групового танцю через розвиток його малюнку. Саме міждисциплінарний підхід допоміг зорієнтуватися на виборі тем та застосувати знання з ОК «Народознавство та хореографічний фольклор України», яку вивчали здобувачі освіти на першому курсі.

Третій курс (викладач – Руслан Павленко) працював над темою «Постановка українського народно-сценічного танцю», роблячи акцент саме на розвитку хореографічної лексики і вдосконалюючи знання з написання композиційно-постановочного плану (паспортизації). Зауважимо, що саме в цьому семестрі виробничу практику студенти проходили в ансамблях народно танцю. Такий вид практики було запропоновано роботодавцями для підвищення ролі народно-сценічного танцю. Таким чином, здобувачі освіти мали можливість не лише познайомитися з репертуаром колективу, а й за згодою керівника поставити свою постановку чи апробувати певний фрагмент танцю.

Програма четвертого курсу (викладач – Олена Мартиненко) передбачала виконання двох завдань: індивідуальну балетмейстерську практику шляхом постановки вокально-хореографічної композиції та створення колективного проєкту через синтез мистецтв. На основі академічної свободи кожний міг обирати власне творче джерело для виконання поставлених завдань. Позитивним є те, що 95 % здобувачів освіти денної та заочної форм навчання обрали за основу українську естраду та вірші українських письменників, що говорить про вірний напрям професійної творчості, який відповідає вимогам сьогодення.

Базою впровадження своїх балетмейстерських задумок студенти обирали танцювальні колективи в місцях свого перебування або зверталися до асоціації випускників спеціальності «Хореографія», які надавали можливість створення постановок через онлайн-формат. У деяких випадках здобувачі застосовували покроковий запис роботи балетмейстера з чіткими відео поясненнями хореографічного тексту.

За традицією творчі роботи студентів оцінювалися відкрито. З цією метою було створено групу в Телеграмі, куди були завантажені всі роботи. Глядачу (викладачам, здобувачам інших курсів) пропонувалася анкета, у якій кожен міг поставити відповідну кількість балів і залишити свій коментар.

У наступному семестрі перед студентами будуть поставлені нові професійні завдання, одним з яких є постановка хореографічного спектаклю на випускному курсі. Сподіваємось, що отримані знання допоможуть майбутнім хореографам створити якісний мистецький продукт і вкотре підтримати імідж Бердянського державного педагогічного університету.

А ми продовжуємо рухатись вперед, шукаючи ефективні шляхи викладацької та навчальної діяльності і набуваючи професійних знань в складних, непередбачуваних умовах.

За матеріалами кафедри ТМНМД


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print