Перший досвід проходження безперервної навчальної практики за ОП «Хореографія»

Невід’ємною і надзвичайно важливою складовою професійного становлення майбутнього фахівця є практична підготовка і вона має на меті ознайомлення здобувачів вищої освіти зі змістом та умовами майбутньої професiйної дiяльностi. Так 31 травня 2023 року відбулась звітна конференція з навчальної практики (безвідривної) здобувачів 2 курсу першого рівня вищої освіти спеціальності «024 Хореографія» та «014 Середня освіти. Хореографія» під керівництвом викладача кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Наталі Кривунь.

Продовжити читання “Перший досвід проходження безперервної навчальної практики за ОП «Хореографія»”

Нам є чим пишатися!

Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України організувала виставку-презентацію наукових артефактів за темою «Сучасні наукові підходи до управління закладом загальної середньої освіти».
Приємно відзначити, що основний меседж цієї презентації запозичено з підручника для здобувачів другого рівня вищої освіти «Управління закладом освіти» (С.Немченко, В.Крижко, О.Боднар, В.Радул, О.Старокожко, Ю.Кондратенко) -К. Освіта України, 2022. 506с.:

Продовжити читання “Нам є чим пишатися!”