Виробнича практика (безпеково-правова) – необхідна складова системи професійної підготовки майбутніх викладачівзахисту України

Перед початком навчального семестру, на базі кафедри правознавства БДПУ, відбулася настановча конференція з безпеково-правової практики здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.16 Середня освіта (Захист України). Проводив конференцію керівник практики, доктор юридичних наук, професор Каменський Дмитро Васильович.

Продовжити читання “Виробнича практика (безпеково-правова) – необхідна складова системи професійної підготовки майбутніх викладачівзахисту України”