Студентська наука – показник розвитку  кафедри української мови та славістики

Сучасна мовознавча наука передбачає розвиток та використання нових технологій, напрямів, методик, методів дослідження. У межах кафедральної наукової теми «Лінгвостилістичні та лінгводидактичні дослідження мовного простору» науковими керівниками разом зі здобувачами вищої освіти здійснювався перспективний аналіз мовного матеріалу. Зокрема, ними були створені наукові роботи в руслі когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, соціолінгвістики, лексичної семантики, синтаксису, методики викладання української мови, що є нині актуальними. Результати  досліджень висвітлювалися під час проведення міжнародних, всеукраїнських та внутрівузівських конференцій, публікацій у збірниках студентських наукових праць.

Продовжити читання “Студентська наука – показник розвитку  кафедри української мови та славістики”

Українська мова як могутня зброя в умовах війни

15 лютого 2024 року викладачі та здобувачі факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв мали можливість долучитись до вебінару «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», присвяченого Міжнародному дню рідної мови (International Mother Language Day 2024). Організатором цього онлайн зібрання був відділ змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 🌍.

Продовжити читання “Українська мова як могутня зброя в умовах війни”

Герої Небесної Сотні – відвага, свобода, гідність

10 років тому на Майдані розпочалася жорстока боротьба за вільне та демократичне майбутнє України. Тисячі людей, ризикуючи життям, виступили проти повернення нашої країни до радянщини.

Продовжити читання “Герої Небесної Сотні – відвага, свобода, гідність”