Шлях до допомоги: досвід виробничої практики у закладах соціально-психологічної реабілітації

Під час заліково-екзаменаційної сесії здобувачів ІІ магістерського рівня вищої освіти, спеціальності 231 Соціальна робота, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація» відбулася звітна конференція з виробничої практики. Виступи здобувачів охоплювали об’єктивний аналіз їхньої діяльності, включаючи визначення досягнень та ідентифікацію проблем. Вони також висвітлювали труднощі, з якими стикалися під час практики.

Продовжити читання “Шлях до допомоги: досвід виробничої практики у закладах соціально-психологічної реабілітації”