Залучення тренера зі стрибків на акробатичній доріжці до освітнього процесу студентів-хореографів

Вибіркові компоненти є частиною індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.

У 2020-2021 навчальному році більшість студентів-хореографів обрали дисципліну «Сценічна акробатика та трюки».  Дану дисципліну впродовж семестру викладали Юлія ТАРАНЕНКО і Наталя КРИВУНЬ на денній та заочній формах навчання.

Продовжити читання “Залучення тренера зі стрибків на акробатичній доріжці до освітнього процесу студентів-хореографів”

Академічна доброчесність та пошук інформації

13 листопада для здобувачів вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв була проведена онлайн-конференція «Бібліогід: академічна доброчесність та пошук інформації».

Продовжити читання “Академічна доброчесність та пошук інформації”

Зустріч студентської ради ФППОМ зі здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

9 листопада 2020 року студентська рада факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв разом з головою студентської ради університету Миколою Оверченком зустрілася зі здобувачами освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та викладацьким складом кафедри за допомогою платформи ZOOM.

Продовжити читання “Зустріч студентської ради ФППОМ зі здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)”

Бібліогід: академічна доброчесність та пошук інформації

13 листопада 2020 року відбулася загальна кураторська година у форматі онлайн-конференції для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) спільно із провідними фахівцями бібліотеки БДПУ –  Іриною Філон, Людмилою Золотар, Мирославою Харитоновою та редактором сайту Потапенко Галиною  на тему «Бібліогід: академічна доброчесність та пошук інформації».

Продовжити читання “Бібліогід: академічна доброчесність та пошук інформації”

«ЗОЛОТИЙ ПЕГАС»

7–8 листопада 2020 року в місті Дніпрі відбувся
VII Міжнародний конкурс – фестиваль театру «Золотий Пегас», організаторами якого стали Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністрації та Культурний центр «ПЕКТОРАЛЬ». Мета конкурсу – збагачення культурних здобутків народу України.

Продовжити читання “«ЗОЛОТИЙ ПЕГАС»”

Здобувачів вищої освіти спеціальності «Хореографія» відмітили в області

Обласний конкурс «Студент року» започаткований у 2002 році і проводиться Запорізькою обласною державною адміністрацією щороку.

Основна мета конкурсу – це виявлення та підтримка обдарованої молоді, сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, створення умов для їх самореалізації.

Продовжити читання “Здобувачів вищої освіти спеціальності «Хореографія» відмітили в області”

Обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» зі здобувачами вищої освіти

В листопаді 2020 року на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини відбулось чергове обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація». На розширене засідання кафедри було запрошено здобувачів вищої освіти, зокрема заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Продовжити читання “Обговорення освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» зі здобувачами вищої освіти”

Науковці – про проблеми якості життя

12 листопада 2020 року відбулася ювілейна – 5-та Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі». Учасниками пленарного засідання конференції були науковці закладів вищої освіти України, Польщі, Словаччини: Вища школа управління і адміністрації в Ополє (Польща), Бердянський державний педагогічний університет (Україна), Вища школа економіки і менеджменту суспільного управління в Братиславі (Словаччина), ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна), Інститут дослідження просторового розвитку (Україна), Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна), Національний університет цивільного захисту України (Україна), Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Україна), Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Україна), Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Україна), Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Україна) та інші.

Продовжити читання “Науковці – про проблеми якості життя”

Бінарні лекції для здобувачів вищої освіти ОП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) як одна з сучасних форм проведення занять

Ідея проведення бінарної лекції для студентів 1-го курсу спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) студентами-магістрантами обумовлена програмою виробничої практики, які на рівні бакалаврату вивчали курс «Теорія музики та сольфеджіо» як професійно-орієнтовану дисципліну, а отримані ґрунтовні знання зі спеціальності дозволили ширше і глибше розкрити загальні, фахові компетентності та програмні результати навчання як базову основу міжпредметної та міжособистісної комунікації. Саме ці аспекти в підготовці майбутнього вчителя і викладача музичного мистецтва займають не останнє місце.

Продовжити читання “Бінарні лекції для здобувачів вищої освіти ОП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова) як одна з сучасних форм проведення занять”