Неформальна освіта з методико-природничої підготовки як складова з реформування НУШ

Державний стандарт початкової освіти (2018), розроблений у рамках проєкту «Нова українська школа», орієнтує вчителя початкових класів на використання в освітньому процесі такого змісту освіти і технологій навчання, який відкриє можливості для формування в учнів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в соціумі.

Продовжити читання “Неформальна освіта з методико-природничої підготовки як складова з реформування НУШ”

Захист курсових робіт на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

23 червня 2021 року на засіданні комісії кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ відбувся відкритий захист курсових робіт здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичної реабілітації».

Продовжити читання “Захист курсових робіт на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ”