Наукова діяльність здобувачів вищої освіти, майбутніх вчителів англійської мови та філологів-германістів

Наукова діяльність здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОПП “Середня освіта (англійська мова та література)” (гарант – доцент Ірина Школа), “Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)” (гарант – доцент Оксана Каліберда) та “Середня освіта (Мова і література (англійська))” (гарант – доцент Оксана Халабузар), є активною та багатогранною. Вони займаються дослідженнями різних аспектів мовознавства і літературознавства, методики викладання іноземних мов та зарубіжної літератури, перекладознавства, а результати представляють у виступах на науково-практичних конференціях і семінарах, публікують у збірниках тез і статей.

Продовжити читання “Наукова діяльність здобувачів вищої освіти, майбутніх вчителів англійської мови та філологів-германістів”

Гостьова лекція для студентів спеціальності 013 Початкова освіта

3 квітня 2024 року студенти 1 курсу ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта заочної форми навчання отримали можливість долучитися до гостьової лекції на тему «Розвиток емоційного інтелекту учнів початкових класів на уроках літературного читання», яку проводила  канд. пед. наук, доц. кафедри початкової освіти та  культури фахової мови Житомирського державного університету імені Івана Франка Валентина Підгурська (організаторка – завідувачка кафедри початкової освіти БДПУ канд. пед. наук, доц. Лада Чемоніна).

Продовжити читання “Гостьова лекція для студентів спеціальності 013 Початкова освіта”