Фінальний акорд вивчення освітньої компоненти: захист мікро-проєктів

Важливим складником магістерської підготовки здобувачів вищої освіти є забезпечення наукової складової освітнього процесу. Тому дуже важливо крім написання магістерської роботи, захист якої фіналізує процес виконання наукового дослідження магістрантів, пропонувати виконувати дослідницькі завдання у межах опанування освітніх компонент.

Продовжити читання “Фінальний акорд вивчення освітньої компоненти: захист мікро-проєктів”