Гостьова лекція для студентів-біологів

23.04.2024 здобувачі Бердянського державного педагогічного університету спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) бакалаврського та магістерського рівнів мали змогу долучитися до гостьової лекції. Її провів Збігнєв Целька, доктор габілітований, професор кафедри систематики екологічної ботаніки Університету імені Адама Міцкевича у Познані.

Продовжити читання “Гостьова лекція для студентів-біологів”

Практика як запорука успіху професійної діяльності психологів-тренерів

Виробнича практика є обов’язковою складовою освітньо-професійної програми «Психологія тренінгової роботи» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія, що забезпечує поєднання теоретичної підготовки психологів-тренерів з їх майбутньою практичною діяльністю.

Продовжити читання “Практика як запорука успіху професійної діяльності психологів-тренерів”