Виступи на  методологічних та науково-практичних семінарах: презентація досвіду підготовки хореографів у БДПУ

Безперервна самоосвіта, підвищення наукової та педагогічної компетентності, вивчення досвіду роботи інших і презентація набутих напрацювань  є вимогою успішної роботи сучасного викладача закладу вищої освіти.

18 листопада викладачі кафедри  теорії та методики навчання мистецьких дисциплін  одночасно взяли участь у двох семінарах, які висвітлювали актуальні теми сучасної освіти.

Продовжити читання “Виступи на  методологічних та науково-практичних семінарах: презентація досвіду підготовки хореографів у БДПУ”

Цікаве та продуктивне святкування міжнародного Дня логопеда

«Студентський десант S016» разом з викладачами кафедри прикладної психології та логопедії творчо та креативно підійшли до святкування міжнародного Дня логопеда.

Продовжити читання “Цікаве та продуктивне святкування міжнародного Дня логопеда”

Конкурс на отримання стипендії для вивчення англійської мови

Оголошується прийом заявок на участь у безкоштовній дворічній Програмі малих стипендій з вивчення англійської мови Посольства США в Україні «English Access Microscholarship Program» (скорочено – Access). До участі у програмі Access запрошуються студенти навчальних закладів міста Бердянськ (середні спеціальні та вищі навчальні заклади), віком 17–19 років, які хотіли б покращити рівень володіння англійської мови.

Продовжити читання “Конкурс на отримання стипендії для вивчення англійської мови”

Гостьова лекція «Антропологічний маркер в сучасній англомовній картині світу (на матеріалі англомовних новоутворень)»

18 листопада 2021 року відбулася лекція «Антропологічний маркер в сучасній англомовній картині світу (на матеріалі англомовних новоутворень)» у межах навчальної дисципліни «Лексикологія англійської мови» освітньо-професійної програми «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яку прочитала запрошена лекторка, кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри англійської філології Маріупольського державного університету Юлія  Федорова.

Продовжити читання “Гостьова лекція «Антропологічний маркер в сучасній англомовній картині світу (на матеріалі англомовних новоутворень)»”

Гостьова лекція для майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів

16 листопада 2021 року на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ для здобувачів вищої освіти відбулася гостьова лекція викладача кафедри медико-біологічних і валеологічних основ здоров’язбережувальної освіти та фізичного виховання Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, кандидата педагогічних наук, доцента Світлани Книш.

Продовжити читання “Гостьова лекція для майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів”